TABLICA PRZYSTANKOWA
 

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni świątecznych